Go TO Content
Blue Line:
 
B11: Jiali ─ Chengzihnei ─ Cingkunshen
B12: Jiali ─ Hougan ─ Cingkunshen
B13: Jiali ─ Siliao
B20: Jiali ─ Taicyu ─ Cingkunshen ─ Jiangjyun Fish Port
B21: Jiali ─ Yihe ─ Jioukuaicuo
B22: Jiali ─ Cishih-erfen ─ Jioukuaicuo
B23: Anping Industrial Park ─ Jioukuaicuo
B25: Jiali ─ Cigu ─ Tuchengzih ─ Tainan Technology Industrial Park
 
Tourist Bus:
 
99: Tainan Park ─ Sihcao Wildlife Refuge ─ Cigu Salt Mountain
 
Tainan City Bus